Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzdrav své tělo úvod

30. 8. 2012

 

 

UZDRAV

SVÉ TĚLO

A - Z

 

Duševní příčiny
tělesných nemocí


 

Louise L. Hay

 

 

Z anglického originálu: Heal your body A-Z (2001)

Přeložila: Jana Novotná (2007)

Digitalizace – verze 1 (2010)

Zadní strana obálky

V této praktické knize A-Z založené na bestselleru Uzdrav své tělo autorka Louise L. Hay ukazuje, že jste-li ochotni věnovat se práci na vlastním duševnu, můžete dokázat vyléčit téměř všechny nemoci. Seznam duševních ekvivalentů v této knize Louise sestavila na základě mnohaletého studia, své práce s klienty a svých přednášek a seminářů. Zjistíte, že je velmi užitečný jako praktický průvodce k pravděpodobným duševním vzorcům stojícím za nemocemi těla. Louise říká: „Nabízím vám tento seznam s láskou a přáním podělit se o tuto jednoduchou metodu pomoci léčit vaše tělo - od A po Z !"

Okruh myšlenek: duše a tělo, nemoci, sebeuzdravování, duchovní léčení, fyzioterapie, psychoterapie, alternativní lékařství

(0)

Obsah

Úvod

Chvíle nápravy je teď

Duševní ekvivalenty

Nahrazení starých vzorců

Seznam A-Z

Dodatek

Další poznámky

Láskyplné léčení

O Louise L. Hay

(1)

Ú
VOD

V této knize Uzdrav své tělo A-Z ~ Duševní příčiny tělesných nemocí se s vámi chci podělit o jeden z důvodů, proč vím, že nemoc lze vyléčit jednoduchou změnou duševních vzorců.

Před několika lety mi lékaři sdělili, že jsem onemocněla rakovinou vaginy. Vzhledem k tomu, že jsem byla v pěti letech znásilněna a jako dítě mě týrali, není divu, že se rakovina objevila ve vaginální oblasti. V té době jsem už několik let učila, jak léčit, a proto jsem si velmi dobře uvědomovala, že jsem dostala příležitost vyzkoušet na sobě to, čemu jsem učila druhé, a dokázat, že mé učení je prakticky použitelné.

Jako každého, komu právě oznámili, že má rakovinu, mě přepadla naprostá panika. Ale zakrátko mě uklidnilo vědomí, že duševní léčení funguje. Uvědomovala jsem si, že rakovina vychází ze vzorce dlouhodobě udržované hluboké zášti a vzteku, dokud doslova nestráví tělo, a tak jsem věděla, že musím vykonat mnoho duševní práce. Pochopila jsem, že když se podrobím operaci, abych se zbavila rakoviny, ale neodstraním duševní vzorec, který ji vytvořil, lékaři do mě budou muset řezat a řezat, dokud ze mě nic nezbude, Ale jestliže se podrobím operaci a zbavím se svého duševního vzorce, který způsobil rakovinu, rakovina se už znovu neobjeví. Nevěřím, že v případech návratu rakoviny nebo jiné nemoci je to zapříčiněno tím, že by lékař „nedostal všechno ven", ale spíš vinou pacienta, který u sebe neprovedl žádné duševní změny, a tak se podílí na opětném propuknutí stejné nemoci. Také jsem věděla, že když se zbavím duševního postoje, jenž vytvořil stav zvaný rakovina, nebudu už lékaře potřebovat A tak jsem smlouvala o čas a snažila jsem se o odložení operace. Lékař mi neochotně dal tři měsíce, ale zároveň mě varoval, že tento odklad ohrožuje můj život.

Okamžité jsem začala pracovat se svým učitelem na odstranění starých vzorců záští a vzteku. Do té doby jsem si neuvědomovala, že chovám hlubokou zášť a vztek. Lidé často bývají ke svým starým vzorcům slepí. Bylo nutné hodně pracovat na odpuštění. Dalším důležitým krokem byla návštěva dobrého odborníka

na výživu. S jeho pomocí jsem své tělo zcela očistila od jedů. A tak za šest měsíců duševní a fyzické očisty jsem získala potvrzení toho, co jsem už věděla. Už nemám žádnou formu rakoviny. Dosud uchovávám původní laboratorní zprávu jako připomínku toho, jakou negativní tvořivostí jsem oplývala.

Bez ohledu na to, jak zlá se může krizová situace jevit, dnes VÍM, že pokud je nemocný OCHOTEN pracovat duševně na svém problému, na uvolnění a odpuštění, lze vyléčit téměř všechno. Slovo nevyléčitelný, které tak děsí mnoho lidí, opravdu znamená jen to, že konkrétní postižení nelze léčit „vnějšími" metodami a že k ovlivnění léčby je nutné JÍT DOVNITŘ. Nemoc přišla z ničeho a zase se do ničeho vrátí.

Louise L. Hay

(2)

CHVÍLE MOŽNOSTI NÁPRAVY JE TEĎ

Místo a chvíle, kdy lze vše dát do pořádku, je naše vlastní mysl a současný okamžik. Nezáleží na tom, jak dlouho máme své negativní vzorce, nemoc, špatný vztah, nedostatek financí nebo pociťujeme nenávist k sobě. Se změnou můžeme začít hned dnes. Do této chvíle tvořily náš život určité převažující negativní myšlenky a opakovaně používaná slova. To je myšlení minulosti. Máme je za sebou. To, co se rozhodneme myslet a říkat dnes, v tento okamžik, vytvoří zítřek a další den a následující týden a příští měsíc a následující rok. Chvíle možnosti zlomu je vždy v současném okamžiku. Je to ta chvíle, kdy začínáme vytvářet změny. Je to osvobozující představa. Můžeme nechat staré nesmysly plavat. Hned v tomto okamžiku. I ten nejmenší začátek bude mít význam a svůj smysl.

Když jste byli malé dítě, byli jste čistou radostí a láskou. Věděli jste, jak jste důležití, cítili jste, že jste středem vesmíru. Měli jste velkou odvahu, žádali jste, co jste chtěli, a otevřeně jste vyjadřovali všechny své pocity. Milovali jste se celí, milovali jste každou část svého těla včetně svých výkalů. Věděli jste, že jste dokonalí. A to je pravda vašeho života. Všechno ostatní je naučený nesmysl a lze se jej odnaučit.

Jak často jsme říkali: „Takový jsem" nebo „Tak to je". Ve skutečnosti říkáme, že „to, čemu věříme, je pravda". Obvykle to, co si myslíme, je jen názor někoho jiného; který jsme přijali a zařadili do svého vlastního systému víry. Je v souladu s jinými věcmi, v něž věříme. Jestliže jsme se jako děti učili, že svět je děsivé místo, potom všechno, co slyšíme a co se hodí k naší víře, přijímáme jako pravdu. „Nedůvěřuj cizím lidem", „Nechoď v noci ven", „Lidé tě podvádějí" atd. Na druhé straně, jestliže nás v raném věku učili, že svět je bezpečné a radostné místo, věříme jiným postulátům: „Láska je všude", „Lidé jsou přátelští", „Peníze ke mně přicházejí snadno" a tak dále. Životní zkušenosti se odrážejí v naší víře.

Bohužel jen zřídkakdy si šedneme a začneme pochybovat o své víře, Například bych se mohla zeptat sama sebe: „Proč si myslím, že je pro mě obtížné se to naučit ? Platí to pro mě ještě teď ? Odkud tohle přesvědčení pochází ? Ještě tomu věřím, protože mí to opakovaně říkala paní učitelka z první třídy ? Bylo by mi lépe, kdybych se této víry zbavila ?"

Přestaňte na chvíli a chopte se této myšlenky. Co si myslíte právě teď ? Jestliže jste si vědomi, že myšlenky formují váš život a zážitky, chcete považovat tuto myšlenku za pravdivou ? Pokud by šlo o myšlenku vyjadřující starost nebo hněv čí bolest nebo odplatu, jak by se nejspíš k vám vrátila ? Chceme-li radostný život, musíme se zabývat radostnými myšlenkami. Všechno, co v duchu vyšleme nebo vyjádříme slovně, se k nám v podobné formě vrací.

Věnujte trochu času slovům, která říkáte. Jestliže se slyšíte, jak něco říkáte třikrát, zapište to. Stalo se to pro vás myšlenkovým vzorcem. Na konci týdne se podívejte na seznam, který jste sestavili, a uvidíte, jak vaše slova ladí s vašimi zkušenostmi. Buďte ochotni změnit svá slova a myšlenky a sledovat, jak se mění i váš život. Způsob ovládání vlastního života spočívá v kontrole výběru vlastních slov a myšlenek. Ve vaší mysli neprobíhá myšlení nikoho jiného než vaše.

(3)

DUŠEVNÍ EKVIVALENTY

Duševní myšlenkové vzorce, které tvoří naše zážitky

Jak dobré věci, tak nesnáze našeho života jsou výsledkem duševních myšlenkových vzorců, které tvoří naše zkušenosti. Všichni máme mnoho myšlenkových vzorců produkujících dobré, pozitivní zážitky, a ty máme rádi. Negativní myšlenkové vzorce iniciují nepříjemné a škodlivé reakce, s nimiž máme starosti. Toužebně si přejeme změnit náš vnitřní neklid v život v dokonalém zdraví.

Zjistili jsme, že za každým účinkem v našem životě je myšlenkový vzorec, který jej předchází a udržuje. Pevné myšlenkové vzorce utvářejí naše zkušenosti. A proto můžeme změnou vzorců myšlení změnit své zkušenosti.

Velmi jsem se zaradovala, když jsem poprvé objevila pojem metafyzické kauzality. Vyjadřuje sílu obsaženou ve slovech a myšlenkách, které vytvářejí zkušenost. Toto nové poznání mě přivedlo k pochopení spojení mezi myšlenkami a různými částmi těla a tělesnými problémy. Dozvěděla jsem se, jak jsem v sobě nevědomky vytvářela poruchy, a to mělo pro můj život nesmírný význam. Teď mohu přestat obviňovat život a jiné lidi za to, co je v mém životě a těle špatného. Mohu plně převzít zodpovědnost za své vlastní zdraví. Bez dalšího vyčítání a pocitů viny jsem začala chápat, jak se mohu v budoucností vyhnout vytváření myšlenkových vzorců způsobujících vnitřní neklid.

Například jsem nechápala, proč mám opakované problémy se ztuhlou šíjí. Potom jsem přišla na to, že šíje představuje pružnost myšlení, ochotu a schopnost vidět různé stránky věci. Byla jsem velmi nepružný člověk, často jsem z jakéhosi strachu odmítala vnímat druhou stránku problému. Jakmile jsem se však stala pružnější v myšlení, lépe porozuměla lásce a byla jsem vnímavější k názorům druhých, přestala mě šíje zlobit. Pokud mám teď pocit ztuhlé šíje, podívám se, v čem je moje myšlení strnulé a nepoddajné.

(4)

NAHRAZENÍ STARÝCH VZORCŮ

Abychom natrvalo odstranili určitý stav, musíme nejprve pracovat na vyřešení duševní příčiny. Ale velmi často nevíme, kde začít, protože neznáme příčinu. Pokud říkáte; „Kéž bych věděl, co je příčinou této bolesti", doufám, že vám tato kniha poskytne klíč k nalezení příčin a bude pomocným průvodcem k vytvoření nových myšlenkových vzorců, které vyprodukují zdraví ve vaší mysli i těle.

Zjistila jsem, že pro každý stav v našem životě existuje jeho POTŘEBA. Jinak by nenastal. Symptom je jen vnějším účinkem. Musíme se dostat dovnitř a vyřešit duševní příčinu. Síla vůle a káze zde nefungují, protože bojují jen s vnějším účinkem. Je to jako posekání plevele místo jeho vytržení i s kořeny. Než tedy začnete s tvrzeními podle nových myšlenkových vzorců, pracujte na OCHOTĚ ZBAVIT SE POTŘEBY cigaret nebo bolesti hlavy či nadměrné hmotnosti, případně něčeho jiného. Když zanikne potřeba, vnější účinek zmizí. Žádná rostlina neroste, když ji zbavíme kořenů.

Příčinou většiny neklidu v těle jsou duševní myšlenkové vzorce KRITIČNOST,

HNĚV, ZLOBA a POCIT VINY Například dost dlouhé oddávání se kritičnosti často vede k problémům, jako je artritida. Hněv se mění ve věci, které vřou, pálí a mohou nakazit tělo. Dlouho udržovaná zloba sílí a užírá naše já a nakonec může vést k tvoření nádorů a k rakovině. Pocit viny je vždy spojen s touhou po potrestání a vede k bolesti. Je mnohem snadnější odstranit z naší mysli tyto negativní myšlenkové vzorce, jestliže jsme zdraví, než se pokoušet je vykořenit, když jsme ve stavu strachu a pod hrozbou chirurgického nože.

Následující seznam duševních ekvivalentů byl sestaven na základě mnohaletého studia, mé práce s klienty a mých přednášek a seminářů. Pomůže vám jako praktický příruční průvodce pravděpodobnými duševními vzorci skrývajícími se za potížemi vašeho těla. Nabízím vám tento seznam s láskou a přáním podělit se o tuto jednoduchou metodu léčení vašeho těla od A po Z !

 
 


Věštírna a poradna u Páji NUMEROLOGIE - Ve vaší objednávce uveďte datum narození,Vaše jméno,příjmení a případně vaší přezdívku,VÝKLAD KARET , SHAMBALLA(léčení i zasvěcení) ,REIKI,LSVJ,SRT

TOPlist

Numerologie Pavel

Propagujte i svojí stránku

Planetcont

Online výklad karet
nechte si vyvěštit z pohodlí domova

inzerce

In-počasí

Optimalizace pro vyhledávače

Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki

U Džoudyho

Poradna a věštírna u Páji
REIKI,SHAMBALLA,LSVJ,SRT,Numerologie,Výklad karet,Tarotová numerologie,I-TING
relaxační a duchovní centrum Světlo Atlantidy
Zabýváme se různými obory ezoteriky a duchovního růstu. Pořádáme řízené meditace, očisty karmy, odblokování čaker, výklady karet a numerologické rozbory, pracujeme a zasvěcujeme do energií. Najdete zde channelingy a články k aktuálnímu dění.

Odkazy zdarma - chci se taky přidat!

Astrovíkend

 

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci. </