Jdi na obsah Jdi na menu
 


REIKITOPlist
 Reiki - pozitivní energie - kosmická energie - vesmírná energie - univerzální energie - energie lásky - Reiki je dar

 

Co je Reiki??

Reiki je univerzální životní energie prostupující celý kosmos a vše živé i neživé. Z japonského rei – Univerzální, Kosmická, Božská a slova ki – energie, síla, v sanskrtském jazyku Reiki znamená také láska. Používáním Reiki se člověk spojuje s těmi nejušlechtilejšími vibracemi vesmíru, a tím se spojuje s prapůvodní Božskou silou která nás stvořila. Reiki energie má tak jemné vibrace, že prostupuje prostorem a předměty bez omezení, bez ohledu na to zda jde o látku nebo o kov. Energie Reiki je zcela bezpečná a neškodná, a je prospěšná všemu na této planetě, lidem, dětem, zvířatům, rostlinám, přírodě, potravinám, věcem i událostem a celé naší planetě.

 

Reiki nepatří k žádnému náboženství, a lze ji používat při jakémkoli vyznání, nebo pro nevěřící!

Dá se použít ke zmírnění obtíží nebo jako preventivní metoda. Přesto jí nelze nahradit lékaře, je vhodná spíše jako doplňková terapie, a při závažnějších onemocněních se vždy porad'te s lékařem.

Reiki pomáhá nejen na úrovni fyzické, tak také působí ve všech úrovních člověka, jako na emocionální, duševní a duchovní rovině. Tlumí bolesti a nemoci, stejně jako mírní úzkost a strach, zlobu i výčitky, a pomáhá nám najít správnou cestu a podporuje rozvoj člověka. O Reiki je možno požádat, je jí dostatek, a nikdy ji nelze vyčerpat. Avšak to neznamená, že jí lze plýtvat nebo ji zneužívat. Reiki léčí a posilňuje nejen příjemnce, ale i dárce, neboť i na něj působí když tato energie prochází jeho tělem směrem k příjemci. 


 

Reiki - historie Reiki

 

Historie Reiki

Novodobým zakladatelem (znovuobjevitelem) metody byl Dr.Mikao Usui, žijící na konci 19. století v japonsku ve městě Kyoto. Dr.Mikao Usui byl křest'anský kněz a rektor křest'anské univerzity Doshisha. Vše začalo jednoho nedělního vyučování, když byl Dr.Mikao Usui dotázán svým žákem, zda věří všemu, co je psáno v Bibli a jestli umí objasnit, jak Ježíš léčil přikládáním rukou. Dr. Mikao Usui nedovedl žákovi podat uspokojivou odpověd', a proto se rozhodl odpověd' na tuto otázku hledat, čímž odstartoval sled událostí.
Odcestoval do Chicaga v USA, tam vystudoval doktorát v odlasti náboženské výuky, pátral ve svatém písmu aby odhalil Ježíšovo tajemství. Avšak odpověd' nenalezl, ani v japonských překladech budhistických svatých knih, ani poté, co se naučil čínsky, aby mohl studovat čínské spisy. Naučil se tedy prastarý sanskrtský jazyk, aby mohl studovat  budhistické spisy, které nebyli dosud ani přeloženy. Jeho snaha byla po sedmi letech pátrání oceněna úspěchem.
V Buddhově učení, zaznamenaném jeho neznámími učedníky Dr.Mikao Usui našel formule, symboly a opisy toho, jak léčil Buddha, avšak přesto mu to neposkytovalo zcela dokonalou odpověd' pro jeho studenty, protože měl jen teoretické vědění, které nedovedl uvést do praxe. Po poradě se starým opatem jednoho tibetského kláštera, který mu doporučil hledat odpověd' v sobě, se Dr. Mikao Usui odebral na meditaci na svatou horu Kurijama. Dvacet jedna dní strávil o půstu a tiché meditaci, když zahlédl na obloze světlo, které směřovalo přímo k němu. Ze světla se mu zjevily symboly, které se mu vryly do paměti (byly to ty symboly, které objevil v budhistických spisech). Když se probral z tranzu, necítil ani hlad, ani únavu, a vydal se tedy zpět do kláštera. Po cestě však zakopl a zranil si palec na noze, ale jakmile se v bolesti svého palce dotkl, rána se začala hojit,bolest ustoupila a přestalo krvácení. Po sestoupení z hory se cestou zastavil v jednom hostinci, aby se najedl, a dceři hostinského vyléčil dotekem její nateklou tvář a bolavý zub. Našel odpověd'.
Následující roky strávil Dr.Mikao Usui v Japonské chudinské čtvrti, aby mohl pomáhat těm nejpotřebnějším. Mnohé z nich nejen vyléčil, ale našel jim i práci a dostal je zpět do života. Jaké však bylo zklamání, když po sedmi letech zjistil, že většina z nich se opět vrátila k bezprizornímu životu na ulici. Pochopil, že nestačí léčit a pomáhat jen tělu, ale také mysli a duchu. Odešel tedy z žebrácké čtvrti a rozhodl se pomáhat komplexnějším způsobem, tak že začal lidi učit jak si mohou pomoci sami, a jak se léčit s pomocí Reiki. Zasvětil jednoho ze svých žáků Chujiro Hayashi do Reiki a svěřil mu, aby toto vědění nadále chránil a šířil. Hayashi založil v Tokiu kliniku, na které léčil pomocí Reiki a kde učil další Mistr Reiki. Zasvětil také Takato, jako první ženu, ta následně toto učení předala své vnučce. Posléze se metoda šířila dále, přes Hawaiské ostrovy a odtud do USA a celého světa.


Reiki - základy terapie a působení

 

Terapie

 - Působení
Reiki terapie může probíhat třemi způsoby, a to bud' přikládáním rukou, bezdotekově a nebo na dálku. Za běžných okolností, se provádí přikládáním rukou na postižená nebo důležitá místa na těle, a nechávají se pár minut působit, poté se pozice rukou změní. Pokud je ošetřované místo povrchově zraněné, nebylo by vhodné je dráždit dotekem a nebo je-li třeba ošetřit intimnější partie, používá se bezdoteková terapie, tedy ruce se drží v oblasti aury daného místa, pár centimetrů nad pokožkou. Energie proudí i takto a dojde do těla pacienta. Tato metoda je také vhodná, pokud ošetřujeme obličej, zvláště u cizích lidí, nebo u těch, kterým není dotek neznámých rukou příjemný.
 - Rozdělujeme dva druhy ošetření, a to akutní, krátkodobá, malá terapie, a na celková, kompletní, velká terapie. V případě akutní je ošetření pouze momentální, akutní problém jedné, dvou částí těla, trvá dle časových možností od deseti minut do jedné hodiny. Celková terapie se provádí pro ošetření celého těla, jako prostředek k úlevě od potíží nebo jako prevence, toto ošetření trvá minimálně jednu hodinu, až dvě. Je vhodné pro celkovou terapii počítat s časovou rezervou, protože je časté a pro pacienta prospěšné, když během terapie usne, energie se může volně a nerušeně rozprostřít v těle, a není vhodné a příjemné s pacientem okamžitě třepat aby se probudil. Pro terapii není žádné omezení, ani věk, ani pohlaví, ani vyznání. Reiki je inteligentní energie, a sama najde v těle to místo, kde je jí zapotřebí. Jestliže vás tedy příkladem bude bolet hlava, a necháte si ji pomocí Reiki ošetřit, může se stát, že ucítíte brnění třeba v kolenu, kde máte poškozenou chrupavku, a nebo kdekoliv jinde, kde tělo tuto energii potřebuje. Proto půjde energie nejříve tam, kam si ji tělo žádá, a až po sléze do ostatních částí těla.

 - Prostředí
- Akutní ošetření je možno provádět v jakékoliv pozici, která je ošetřujícímu i pacientovi příjemná. At' už je to ve stoje, vsedě, vleže na pohovce či masážním stole, nebo na dece na zemi. Jen je třeba myslet na to, aby byla přístupná ošetřovaná místa, a také že terapie bude trvat určitou dobu, a po půl hodině až hodině by se stání nebo klečení mohlo stát nepříjemné. Pokud se někdo rozhodne stát profesionálním terapeutem, je třeba si k tomu také zajistit vhodné prostory a kvalitní lůžko, nejlépe polohovatelný masážní stůl.
- Místnost na terapii by měla splňovat některé požadavky. Měla by být příjemně osvětlena, nemělo by do ní pražit ostré slunce, ani to být černý ponurý kout. Místnost musí být dobře odvětratelná, a mít malý koutek pro soukromí, převlečení pacienta; stačí koutek oddělený paravánkem. Dále by v místnosti kromě tlumeného světla měly být také teplé a tlumené příjemné barvy, stejně jako vhodná teplota. Atmosféru místnosti dotvoří meditačné hudba, a zastoupení všech živlů – voda, oheň, země, vzduch, příroda. Vhodná je například pěkná květina v květináči ozdobeném kamínky, svěží vduch v místnosti, miska s vodou a plouvoucí svíčkou, vonná tyčinka.

 

Reiki - zasvěcení do Reiki a výběr Mistra

 

Zasvěcení

Pokud chcete sami používat Reiki aktivně, at' už pro sebe nebo pro druhé, je třeba projít takzvaným zasvěcením, neboli naladěním. To provádí Mistr Reiki, který sám dosáhl nejvyššího stupně reiki, a tím získal oprávnění předávat toto učení druhým. Zasvěcení je v podstatě naladění žáka na vyšší vibrační úroveň, a otevření a srovnání energetických center v těle, neboli čaker a otevření energetických center v dlaních, aby žák byl připraven a schopen naučit se napojit na Reiki energii a předávat ji druhým i sobě. Zasvěcení probíhá v několika stupních, dle toho, jak hluboké úrovně používání Reiki chce každý dosáhnout. Někomu stačí jen první stupeň, aby byl schopen pomoci sobě a své rodině od drobných potíží, a další hlubší úroveň proniknutí do Reiki ho neláká, někdo dojde na druhý stupeň, a jiný Reiki cítí jako součást svého já a své životní poslání, dojde na nejvyšší stupeň a s Reiki pracuje denně, at' už to jako terapeut, nebo jako učitel.

Zasvěcení je velmi slavnostní obřad, rituál, při kterém někteří lidé vnímají různé pocity, mají různé vize nebo slyšení, a jiní zase pocítí teplo nebo chlad v určitých částech těla. A někteří lidé nepocítí nic zvláštního, ale změny přijdou časem. Není nic, co bylo předepsáno jako správné nebo nesprávné cítění, každý jsme jiný, a proto každý vnímá a prožívá rituál zasvěcení jinak. První tři týdny si tělo zvyká na vyšší vibrační úroveň a probíhají v něm různé procesy, jako detoxikace nebo ustávání různých obtíží, které se však mohou v těchto třech týdnech i dočasně zhoršit. Každý Mistr má svou techniku a způsob zasvěcení, které se může od ostatních Mistrů trochu odlišovat.

 

Zasvěcení se provádí těmito základními způsoby:

Zasvěcení tradiční (původní, klasické)
1.stupeň - dva dny, čtyři zasvěcení; získáte schopnost dávat Reiki na 'blízko'- přímým kontaktem
2.stupeň - jeden den, už můžete posílat energii i na dálku, v čase i prostoru a silnější
3.stupeň - stáváte se Mistrem Reiki a učitelem, můžete sami zasvěcovat druhé

Zasvěcení moderní (novodobé, dnešní)
1.stupeň - trvá jeden den, jedno zasvěcení; získáte schopnost Reiki na 'blízko'- přímým kontaktem
2.stupeň - jeden den, už můžete posílat energii i na dálku, v čase i prostoru a silnější
3.stupeň - (někdy označován jako 3a ) stáváte se Mistrem Reiki, vaše schopnosti se prohlubují
4.stupeň - (někdy označován jako 3b) stáváte se učitelem a můžete sami zasvěcovat druhé


Není podstatné jestli si zvolíte zasvěcení tradiční nebo moderní, vždy se řid'te svou intuicí, každému vyhovuje něco jiného. Někteří lidé šíří fámy, že lidé zasvěcení moderním způsobem, časem své schopnosti ztrácejí a že se jim energetické kanály zase zavírají; to je pouhá pověra, a jediné na čem na vašech schopnostech záleží, je to, jak pilně budete trénovat a jak často budete své nově nabité schopnosti používat. Moderné metoda sice do prvního stupně používá jediné zasvěcení v jeden den, ale zase rozděluje třetí stupeň na dva, čímž usnadňuje vstřebat postupně velkou energetickou a psychickou náročnost nejvyššího stupně učení Reiki. Zatímco metoda klasická rozděluje první stupeň na dva dny, ale učení a titul Mistr Reiki a Učitel Reiki předá současně.

Nepřemýšlejte příliš nad tím co je asi správné nebo co vám říkají druzí, protože každý vám bude radit něco jiného, ale řid'te se svím vnitřním pocitem, který vás povede k tomu, co pro vás osobně bude nejlepší. Touto radou se je ostatně vhodné řídit při všech rozhodováních, at' už je to způsob zasvěcení, jakého zvolíte Mistra nebo kdy jste připraveni postoupit na další stupeň. A není to jen Reiki, ale všechny oblasti života, kde jsme vedeni svým vnitřním já, stačí se jen naučit svému vnitřnímu hasu důvěřovat.

Mezi každým stupněm je bezpodmínečně nutné nechat časové rozestupy, aby jste mohli dostatečně vstřebat nabyté vědomosti a schopnosti a naučit se pracovat se vzrůstajícím energetickým potenciálem. Ten kdo to myslí s Reiki vážně, nikdy by neměl postoupit na další stupeň dokud nebude vnitřeně cítit že je připravený, avšak dodržet minimálně nejnižší doporučené rozestupy. Nedočkavost se může v tomto případě velmi nevyplatit, a projevit se různými psychickými obtížemi, neboť dotyčný nebude schopen tak velkou zátěž najednou zpracovat, nebo nebude schopen využít celý potenciál, který mu Reiki může nabídnout.

Toto je pouze orientační, vždy se je třeba řídit individuálně u každého žáka:
Po 1.stupni se doporučuje 3-6 měsíců (minimálně 1 měsíc!!!)
Po 2.stupni se doporučuje 12-18 měsíců (minimálně 6 měsíců)
Stupeň 3 nebo 4 by měl být absolvován až po několika letech intenzivní dennodení práce s Reiki a se souhlasem Mistra. Dříve si sám žák nemohl zvolit absolvování Mistrovského stupně, ale byly na něj Mistrem zvoleni jen ti nejlepší žáci, někdy až po dvaceti letech práce s druhým stupněm.

 


 
Výběr Mistra: V Reiki platí zásada, že je-li žák připraven, Mistr se dostaví.

Nastal-li správný čas, a je vám dáno přijmout Reiki do svého života, najdou se způsoby jak si vás Reiki najde, a jak se dostanete ke svému Mistrovi. Můžete někde zahlédnout  inzerát, nebo vám někdo z vašich známých dá tip, nebo vám náhle ujede autobus, vy půjdete pěšky a cestou narazíte třeba na dům s cedulkou o provozování Reiki, nebo na internetu  narazíte na webové stránky s potřebnými informacemi – způsobů je mnoho, stačí se jen dobře dívat a naslouchat a být otevřen vyššímu vedení. Vždy si ověřte, jak dlouho Mistr svou praxi vykonává, zda sám dobržel v minulosti předepsané časové rozestupy mezi jednotlivými stupni a zda dodržuje zásady Reiki. Každý Mistr by vám měl na požádání předložit osvědčení o kompetentnosti, tedy že absolvoval potřebné stupně a že se Reiki věnuje dostatečně dlouhou dobu, aby měl dost zkušeností.

Může se stát, že pokud půjdete na další stupeň k jinému Mistrovi než na předchozí zasvěcení, nabídne vám nový Mistr možnost znovu absolvovat předešlý stupeň, a to povětšinou bezplatně. Je to na zvyku každého, toto opakování není nutné, ale někteří mistři nebo žáci jsou raději, když se na energii svého nového Mistra naladí od začátku - od prvního stupně. Opakování předešlých stupňů není na závadu, a jen prohloubí získané znalosti, ale dle mého názoru, to není vhodné absolvovat u různých Mistrů bezdůvodně, přesto že v dalších stupních chcete pokračovat u svého Mistra původního. Každý Mistr si vás trochu nalad'uje na svou energii, a proto je vhodné opakování vždy u toho Mistra, u kterého hodláte  ve výuce Reiki pokačovat. 

 
 
.

 

Reiki - životní zásady Reiki

 

Zásady Reiki

V Reiki platí pár doporučení nebo zásad, které bychom se měli dobře naučit a používat je.

1. Terapeut nikdy nesmí Reiki nikomu vnucovat nebo ho k němu přemlouvat. Kdo chce Reiki přijmout, měl by o něho sám požádat!
2. Nikdy bychom neměli Reiki dávat člověku, kterého nepřijmeme do svého srdce, koho nemáme rádi, nebo k němu nechováme čisté pocity, nebo jestliže cítíme, že nemáme svolení k působení!
3. Před každým Reiki působením, by měli terapeut, i pacient o Reiki energii poprosit, a po skončení působení za ni poděkovat vesmíru.

Dr. Mikao Usui vytvořil soupis zásad, které by měl (nejen) každý reikista dodržovat, a které mu zkvalitní život. 


 

Dnes v sobě utiším všechnu zlobu.
(Právě dnes se nerozčiluj.)

 

Dnes zapomenu na všechna trápení.
(Právě dnes neměj obavy.)

 

Dnes budu svou práci dělat poctivě.
(Vydělávej si na živobytí čestným způsobem.)

 

Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.
(Bud' vděčný za všechna požehnání.)

 

Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem.
(Bud' milý k bytostem ve tvé blízkosti.)

 


 

Reiki - Reiki a věda, aneb co se děje při terapii

 

Reiki a věda aneb co se děje při terapii

 

Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana během osmdesátých let dvacátého století zkoumá, co se děje, když lidé praktikují terapie jako je Reiki. Zjistili, že nejenom že křivka mozkových vln předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, charakteristické pro hlubokou relaxaci a meditaci, ale že jejich puls se sjednotil s magnetickým polem země, známým jako Schumanova resonance. Během těchto momentů je biomagnetické pole předávajícího rukou nejméně 1000 krát větší než za normálních okolností a není to příčinou žádných přirozených pochodů v těle. Toni Bunnell (1997) je přesvědčen o tom, že propojení energetických polí předávajícího a země, předávajícímu umožňuje čerpat energii z "nekonečného energetického zdroje" nebo "univerzálního energetického pole" skrze Schumanovu Resonanci. Prof Paul Davies a Dr John Gribben v knize Mýtus Hmoty (1991), probírá pohled kvantové fyziky na "živoucí vesmír", ve kterém je vše propojeno v "živoucí síti nezávislosti". Toto všechno podporuje prožívání "jednoty" a "rozmachu vědomí", které můžeme pozorovat u těch, kteří pravidelně dostávají, nebo se léčí s Reiki.  

Zimmerman (1990) v USA a Seto (1992) v Japonsku dále prozkoumává obrovskou pulsaci biomagnetického pole, které je patrné v rukou předávajících při jejich práci. Zjistili, že pulsy jsou ve stejných frekvencích jako mozkové vlny a pohybují se nahoru a dolů od 0,3 - 30 Hz soustřeďující se hlavně v 7 a 8 Hz, stav alfa. Nezávislý lékařský výzkum ukázal, že tento rozsah frekvencí stimuluje léčení v těle se specifickými frekvencemi, které jsou vhodné pro různé tkáně. Například, 2 Hz podporují regeneraci nervů, 7 Hz růst kostí, 10Hz napravování vaziva a šlach a 15 Hz shluky červených podkožních žilek. Fyzioterapeutické vybavení, které je založeno na těchto principech bylo navrhnuto tak, aby pomohlo s regenerací jemných tkání a ultrazvuková technologie je běžně používána na ucpané artérie a na odstranění ledvinových kamenů. Také je mnoho let známo, že přiložením elektrického prstence kolem fraktury, která se nehojí, se stimuluje růst a vyhojení kosti.  

Becker vysvětluje že "mozkové vlny" nejsou jenom omezeny na mozek, ale že cestují skrze celé tělo skrze perineuralní systém, opouzdření pojivé tkáně, která obklopuje všechny nervy. Během předávání Reiki tyto vlny začínají jako relativně slabé pulsy v thalamusu mozku předávajícího a nabírají na kumulační síle jak proudí do periferních nervů v těle, včetně rukou. Stejný efekt se zrcadlí v osobě přijímající Reiki a Becker je přesvědčen o tom, že toto je systém, více než jakýkoliv jiný, který reguluje napravování úrazů a systémovou harmonii. Toto vypichuje jednu z výjimečných vlastností Reiki (a podobných terapií), že oba, i předávající i přijímající reiki dostávají výhody terapie, což tyto terapie dělá velmi efektivními.  

 

Je zajímavé si všimnout, že Dr. Becker pracoval na svém výzkumu po celém světě jako na mnoho kulturním výzkumu a že vůbec nezáleželo na systému přesvědčení, zvycích nebo jak v opozici jejich jednotlivé kultury vůči sobě byly, všichni měli stejné výsledky. Vlastnost, pro kterou popularita Reiki roste je, že nevnucuje dané systémy přesvědčení a tudíž může být používána lidmi s jakýmkoliv základem a vírou, nebo s žádným přesvědčením. Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v  medicíně. 

 

 
 


Věštírna a poradna u Páji NUMEROLOGIE - Ve vaší objednávce uveďte datum narození,Vaše jméno,příjmení a případně vaší přezdívku,VÝKLAD KARET , SHAMBALLA(léčení i zasvěcení) ,REIKI,LSVJ,SRT

TOPlist

Numerologie Pavel

Propagujte i svojí stránku

Planetcont

Online výklad karet
nechte si vyvěštit z pohodlí domova

inzerce

In-počasí

Optimalizace pro vyhledávače

Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki

U Džoudyho

Poradna a věštírna u Páji
REIKI,SHAMBALLA,LSVJ,SRT,Numerologie,Výklad karet,Tarotová numerologie,I-TING
relaxační a duchovní centrum Světlo Atlantidy
Zabýváme se různými obory ezoteriky a duchovního růstu. Pořádáme řízené meditace, očisty karmy, odblokování čaker, výklady karet a numerologické rozbory, pracujeme a zasvěcujeme do energií. Najdete zde channelingy a články k aktuálnímu dění.

Odkazy zdarma - chci se taky přidat!

Astrovíkend

 

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci. </